Komiteler

Sosyal Dayanışma Komitesi
Akın Süel
Basketbol Ödülleri ve Müze Komitesi
Murat Yosmaoğlu
İletişim, Pazarlama ve Sponsorluk Komitesi
Arif Aytekin
Aytek Gürkan
Zeynep Selgur
Akademik ve Sportif Eğitim Komitesi
Eyal Tarablus
Sağlık Komitesi
Prof. Dr. Hasan Tanyeri