BİDEV OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

BİDEV, Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı, Vakıf Resmi Senedimiz Madde:10/b gereği 2022 yılı Kasım ayı içinde yapılması gereken Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Kasım 2022 Cuma günü saat: 10:30'da Dede Mahallesi, Haktanır Sokak, No:1 Bademlik, 26030 Odunpazarı, Eskişehir adresindeki Tasigo Hotel toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddelerine göre yapılacaktır. 

BİDEV OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

BİDEV, Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı, Vakıf Resmi Senedimiz Madde:10/b gereği 2022 yılı Kasım ayı içinde yapılması gereken Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Kasım 2022 Cuma günü saat: 10:30'da Dede Mahallesi, Haktanır Sokak, No:1 Bademlik, 26030 Odunpazarı, Eskişehir adresindeki Tasigo Hotel toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddelerine göre yapılacaktır. 

“Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 19 Kasım 2022 Cumartesi günü aynı gündem, aynı adres ve yer ile aynı saatte yapılacaktır.”

Genel Kurul daveti, ayrıca üyelerimizin Vakfımızda kayıtlı Posta, E-Posta ve WhatsApp adreslerine gönderilecektir.

Saygılarımızla,

BİDEV Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklamanın yapılması  
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
 3. Toplantı başkanlık divanını oluşturmak üzere, bir başkan, bir başkan vekili, bir kâtip seçimi
 4. Yönetim Kurulu Başkanı açılış konuşması
 5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunulması ve ibrası 
 6. Vakfın 01.01.2022-31.10.2022 ara dönemi mali bilanço, gelir gider tablolarının sunulması okunması, görüşülmesi ve ibrası
 7. Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası
 8. 2023 Tahmini Bütçesinin okunması ve onaylanması
 9. Vakfın 2022-2024 dönemi Yönetim Kurulu için asil ve yedek üyelerinin seçimi
 10. Vakfın 2022-2024 dönemi Denetim Kurulu için asil ve yedek üyelerinin seçimi
 11. Öneriler ve Dilekler