BİDEV MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI

Bidev Mütevelli Heyeti Toplantısı'nın detayları açıklandı.

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV), Vakıf Resmi Senedimiz madde:10/a gereği Şubat ayı içinde yapılması gereken Mütevelli Heyeti Toplantısı 19 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 11:00'de aşağıda belirtilen gündem doğrultusunda elektronik ortam Zoom Toplantı Sistemi ile yapılacaktır.

Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 26 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 11:00'de aynı şekilde elektronik ortam Zoom Toplantı Sistemi ile yapılacaktır. 

Elektronik ortam Zoom Toplantı davet linki Mütevelli Heyeti Üyelerimize toplantı tarihinden 48 saat önce vakfımızda kayıtlı e-posta adreslerine ve BİDEV Mütevelli Heyeti WhatsApp mesaj grubundan bildirilecektir.

Saygılarımızla,
BİDEV Yönetim Kurulu


GÜNDEM

  1. Açılış ve yoklamanın yapılması
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  3. 2021 yılı Vakıf çalışma raporunun okunması ve onaya sunulması
  4. 31 Aralık 2021 tarihli Vakıf bilançosunun okunması ve onaya sunulması
  5. Dilek ve temenniler